رضا پدیده ی فصل جدید؟

رضا پدیده ی فصل جدید؟

تبدیل شده بازیکنان آکادمی به بازیکنان اصلی تیم یکی از مهمترین دغدغه های هر باشگاهی می باشد. با برنامه ریزی درست و اصولی بین یک تا چهار بازیکن آکادمی با حضور در لیست اصلی در طی یک فصل فرصت بازی کردن پیدا می کنند.در بازی های فصل قبل حضور موثر رضا میرزایی امید را برای داشتن یک پدیده در لیگ امسال زنده کرد.امیدی که با توجه به عدم حضور در زمین کم کم رنگ می باخت. اما با توجه به درخشش او در بازی برابر پرسپولیس آیا کرانچار باز هم به او اعتماد می کند؟ کرانچاری که تجربه ی رو کردن پدیده های جدید را داشته است.


نویسنده مطلب :
amir ahmad ghuorchani
تاریخ :
1396/07/02
گروه بندی :
مقالات باشگاه ،