لیگ هفدهم 96-97

رتبهتصویرتیمبازی هابردتساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
1 پارس جنوبی جمپارس جنوبی جم9540168819
2 پرسپولیسپرسپولیس85211661017
3 پیکان پیکان 9522116517
4 پدیده مشهد پدیده مشهد 9441179816
5 فولاد خوزستانفولاد خوزستان943297215
6 سایپا سایپا 934210122-13
7 ذوب آهنذوب آهن92611710712
8 تراکتورسازی تبریز تراکتورسازی تبریز 93241010011
9 صنعت نفت ابادان صنعت نفت ابادان 83149101-10
10 سپاهان اصفهانسپاهان اصفهان92438113-10
11 سپیدرود رشتسپیدرود رشت9234781-9
12 استقلال تهراناستقلال تهران9234484-9
13 نفت تهران نفت تهران 92347125-9
14 سیاه جامگان سیاه جامگان 91448135-7
15 استقلال خوزستاناستقلال خوزستان91446159-7
16 گسترش فولادگسترش فولاد921651510-7