لیگ هجدهم 97-98

رتبهتصویرتیمبازی هابردتساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
1 پدیده مشهد پدیده مشهد 650184415
2 سپاهان اصفهانسپاهان اصفهان7350157813
3 سایپا سایپا 741286213
4 پرسپولیسپرسپولیس633072512
5 پیکان پیکان 62316339
6 استقلال خوزستاناستقلال خوزستان72327619
7 تراکتورسازی تبریز تراکتورسازی تبریز 6231671-9
8 پارس جنوبی جمپارس جنوبی جم72237708
9 ذوب آهنذوب آهن7223781-8
10 فولاد خوزستانفولاد خوزستان72236104-8
11 استقلال تهراناستقلال تهران61415327
12 ماشین سازی تبریز ماشین سازی تبریز 7142781-7
13 نساجی مازندراننساجی مازندران7133572-6
14 صنعت نفت ابادان صنعت نفت ابادان 6051451-5
15 نفت مسجد سلیماننفت مسجد سلیمان6033154-3
16 سپیدرود رشتسپیدرود رشت602421412-2