لیگ هجدهم 97-98

رتبهتصویرتیمبازی هابردتساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
1 استقلال تهراناستقلال تهران00000000
2 استقلال خوزستاناستقلال خوزستان00000000
3 پارس جنوبی جمپارس جنوبی جم00000000
4 پدیده مشهد پدیده مشهد 00000000
5 پرسپولیسپرسپولیس00000000
6 پیکان پیکان 00000000
7 تراکتورسازی تبریز تراکتورسازی تبریز 00000000
8 ذوب آهنذوب آهن00000000
9 سایپا سایپا 00000000
10 سپاهان اصفهانسپاهان اصفهان00000000
11 سپیدرود رشتسپیدرود رشت00000000
12 صنعت نفت ابادان صنعت نفت ابادان 00000000
13 فولاد خوزستانفولاد خوزستان00000000
14 نساجی مازندراننساجی مازندران00000000
15 نفت مسجد سلیماننفت مسجد سلیمان00000000