نتایج

نتایج

1398/01/29

19:00

2 - 5

لیگ برتر هفته 26

صفحه بازی
1398/01/23

17:45

0 - 1

نقش جهان

لیگ برتر هفته 25

صفحه بازی
1398/01/16

17:45

0 - 0

وطنی

لیگ برتر هفته 24

صفحه بازی
1398/01/11

17:00

1 - 0

نقش جهان

لیگ برتر هفته 23

صفحه بازی
1398/01/06

17:00

1 - 1

نقش جهان

لیگ برتر هفته 19

صفحه بازی
1397/12/24

17:50

1 - 1

فولاد ارنا

لیگ برتر هفته 22

صفحه بازی
1397/12/17

16:00

1 - 0

نقش جهان

لیگ برتر هفته 21

صفحه بازی
1397/12/10

16:00

2 - 0

یادگار امام

لیگ برتر هفته 20

صفحه بازی
1397/11/26

16:00

0 - 1

شهدای قدس

لیگ برتر هفته 18

صفحه بازی
1397/11/21

17:15

3 - 0

نقش جهان

لیگ برتر هفته 17

صفحه بازی
1397/11/16

16:00

0 - 0

تختی

لیگ برتر هفته 16

صفحه بازی
1397/09/24

15:00

1 - 1

تختی

لیگ برتر هفته 15

صفحه بازی
1397/09/18

16:10

1 - 1

نقش جهان

لیگ برتر هفته 12

صفحه بازی
1397/09/09

15:15

1 - 0

نقش

لیگ برتر هفته 14

صفحه بازی
1397/09/02

15:00

1 - 1

بنیان دیزل

لیگ برتر هفته 13

صفحه بازی
1397/08/18

20:00

3 - 0

نقش

لیگ برتر هفته 11

صفحه بازی
صفحه 1 از 2

طراحی و توسعه فناوری اطلاعات رایساز