نتایج

نتایج

1398/07/12

17:05

2 - 0

نقش جهان

لیگ برتر هفته 6

صفحه بازی
1398/07/04

16:15

0 - 2

آزادی

لیگ برتر هفته 5

صفحه بازی
1398/06/29

19:30

0 - 0

نقش جهان

لیگ برتر هفته 4

صفحه بازی
1398/06/23

19:45

0 - 0

شهدا

لیگ برتر هفته 3

صفحه بازی
1398/06/07

20:00

1 - 0

نقش جهان

لیگ برتر هفته 2

صفحه بازی
1398/06/02

20:15

0 - 3

لیگ برتر هفته 1

صفحه بازی
1398/02/26

21:00

2 - 0

نقش جهان

لیگ برتر هفته 30

صفحه بازی
1398/02/21

21:00

1 - 1

امام رضا (ع)

لیگ برتر هفته 29

صفحه بازی
1398/02/13

19:15

2 - 0

نقش جهان

لیگ برتر هفته 28

صفحه بازی
1398/02/06

20:15

0 - 0

آزادی

لیگ برتر هفته 27

صفحه بازی
1398/01/29

19:00

2 - 5

لیگ برتر هفته 26

صفحه بازی
1398/01/23

17:45

0 - 1

نقش جهان

لیگ برتر هفته 25

صفحه بازی
1398/01/16

17:45

0 - 0

وطنی

لیگ برتر هفته 24

صفحه بازی
1398/01/11

17:00

1 - 0

نقش جهان

لیگ برتر هفته 23

صفحه بازی
1398/01/06

17:00

1 - 1

نقش جهان

لیگ برتر هفته 19

صفحه بازی
1397/12/24

17:50

1 - 1

فولاد ارنا

لیگ برتر هفته 22

صفحه بازی
صفحه 1 از 3

طراحی و توسعه فناوری اطلاعات رایساز