نتایج

نتایج

1397/11/21

17:15

3 - 0

نقش جهان

لیگ برتر هفته 17

صفحه بازی
1397/11/16

16:00

0 - 0

تختی

لیگ برتر هفته 16

صفحه بازی
1397/09/24

15:00

1 - 1

تختی

لیگ برتر هفته 15

صفحه بازی
1397/09/18

16:10

1 - 1

نقش جهان

لیگ برتر هفته 12

صفحه بازی
1397/09/09

15:15

1 - 0

نقش

لیگ برتر هفته 14

صفحه بازی
1397/09/02

15:00

1 - 1

بنیان دیزل

لیگ برتر هفته 13

صفحه بازی
1397/08/18

20:00

3 - 0

نقش

لیگ برتر هفته 11

صفحه بازی
1397/08/04

20:15

0 - 1

آزادی

لیگ برتر هفته 10

صفحه بازی
1397/07/27

20:15

3 - 2

نقش جهان

لیگ برتر هفته 9

صفحه بازی
1397/07/06

00:00

0 - 2

تختی

لیگ برتر هفته 8

صفحه بازی
1397/06/30

23:15

3 - 1

نقش جهان

لیگ برتر هفته 7

صفحه بازی
1397/06/09

00:30

2 - 2

تختی جم

لیگ برتر هفته 6

صفحه بازی
1397/06/03

00:30

2 - 2

نقش جهان

لیگ برتر هفته 5

صفحه بازی
1397/05/27

00:45

1 - 2

فولادشهر

لیگ برتر هفته 4

صفحه بازی
1397/05/13

01:15

1 - 6

سردار جنگل

لیگ برتر هفته 2

صفحه بازی
1397/05/06

01:15

0 - 0

نقش جهان

لیگ برتر هفته 1

صفحه بازی
صفحه 3 از 3

طراحی و توسعه فناوری اطلاعات رایساز